Slopa skolplikten!

När vi i Tankesmedjan Tillit ifrågasätter skolplikten, märker vi att ett av de största hindren för att ta till sig idén är rädslan för att barnen inte kommer att lära sig något om de inte går i en skola. Att de de facto har lärt sig att gå och prata utan att någon vuxen har tvingat dem till det genom träning, läxor eller prov, reflekterar de flesta vuxna inte över. Det har blivit symptomatiskt att vi vuxna inte litar på barns inre drivkraft och kapacitet att lära sig. Inte heller tror vi att barn har förmågan att själva veta vad de vill kunna och vad de behöver för att klara sig.

Denna brist på tillit skapar ett konstant kontrollbehov hos oss vuxna. Vi vill inte bara försäkra oss om vad barn ska lära sig, utan även att de lärt sig.

Argumentationen byggs fortfarande kring tanken, att det finns viss kunskap som är nödvändig för alla att kunna och som alla måste lära sig, helst vid samma ålder. Utan den anses man nämligen inte kunna skapa sig ett framgångsrikt liv. Det gör att det är otänkbart att ifrågasätta behovet av fasta ämnen, kursplaner, läxor, prov och betyg - eller själva skolplikten. De flesta som argumenterar för ovanstående, menar att allt detta är viktigt för att barnen i framtiden ska kunna studera vidare på universitet. För att lyckas med det måste man ha bevis på att man kan, och det får man i form av betyg. Majoriteten vuxna brukar dock medge att slutbetygen enbart tjänar till just det, för när man väl är vuxen behöver man aldrig använda dem igen

Att slopa skolplikten skulle självfallet innebära att vi vuxna måste släppa alla tankar på att kontrollera inlärningen samt att vi började lita på att våra barn och ungdomar är kapabla att inte bara själva definiera vad de behöver lära sig, utan att de faktiskt också kan göra det. Nej, alla barn skulle inte lära sig samma saker samtidigt, men varför skulle de behöva det? Vi är ju alla olika med olika intressen, talanger och passioner. Vari ligger logiken att tvinga in alla i samma form? Hur mycket av det du tvingades lära dig i skolan minns du idag? Hur mycket av det använder du aktivt i ditt liv? Är det verkligen rimligt att tio år av våra barns och ungdomars liv används på detta sätt? Det är ett enormt resursslöseri med tid och energi som borde kunna användas mer konstruktivt. De som blir lidande är naturligtvis barnen och ungdomarna som sitter fast i ett system, som de vuxna är övertygade är nödvändigt. Det är det skolplikten handlar om: vuxnas kontrollbehov gentemot barns frihet och rätt till självbestämmande.

Sanningen är att alla människor är födda nyfikna och med lust till att lära. Och alla människor är kreativa när de får möjlighet att utveckla sina talanger på det sätt de själva bestämmer. Vi vet dessutom att inlärningen är som mest effektiv när den styrs av en inre motivation där människan själv får ta initiativet till vad och hur hon vill lära sig. Vi vet också att undervisning·inte är en nödvändighet för att inlärning ska ske. Vi på Tillit anser att det borde finnas en betydligt större flexibilitet kring barns och ungas inlärningsmöjligheter än dem vi ser idag. Men för att nå dit måste vi förändra vårt synsätt, sätta individens behov först, konfrontera våra rädslor och börja lita på att inlärningsdriften är något som finns medfött hos varje människa. Det kräver att vi på djupet inser vidden av att inlärning är en biprodukt av all mänsklig aktivitet. Det går liksom inte att inte lära sig. Vi lär oss hela tiden av precis allt vi gör. Vi har bara inte lärt oss att lägga märke till det, värdera det och uppskatta det för det det är.

Eftersom det omöjligt går att veta vilken typ av kunskap som kommer att behövas i framtiden, anser vi att vi istället för skolplikten borde fokusera på att lyckas få våra barn och ungdomar att älska lärande så mycket, att de alltid kommer att vara redo att lära sig det de behöver, när de behöver det. Rätten att lära, och att själva få bestämma precis hur, vad och när de vill lära sig något, skulle ge barn och unga det. Utifrån hur den nuvarande situationen ser ut, kräver man att “skolan” ska anpassa sig efter elevernas behov, men vi vet alla att när så sker handlar det endast om undantag. Om vi släppte kontrollen, lät skolplikten gå i graven och ersatte den med 'Rätten att Lära', skulle vi kunna öppna upp för en oerhörd mängd alternativ där våra barn och unga kan lära sig det de vill och behöver, var, när och på det vis som passar var och en bäst. Hemskolning, oskolning, demokratiska skolor som Sudbury eller Agile Learning Centers skulle plötsligt existera som fullgoda alternativ, precis som i Kanada, USA, Storbritannien, Frankrike och många andra länder som insett värdet av mångfald inom inlärning. En mall passar inte alla. Det finns många vägar att gå. Vi vill överkomma de hinder som sätter käppar i hjulen för fritt lärande.Skriv på namnlista för att avskaffa skolpliktenn möjligheten. Idag finns det i Sverige bara en väg som är den rätta och den enda möjliga: att gå i skolan. Det finns inga alternativ för de tusentals barn som är hemmasittare, vantrivs i skolan, far illa på grund av stressen, mobbas eller helt enkelt lär sig betydligt bättre i en annan miljö.

Utifrån hur den nuvarande situationen ser ut, kräver man att “skolan” ska anpassa sig efter elevernas behov, men vi vet alla att när så sker handlar det endast om undantag. Om vi släppte kontrollen, lät skolplikten gå i graven och ersatte den med 'Rätten att Lära', skulle vi kunna öppna upp för en oerhörd mängd alternativ där våra barn och unga kan lära sig det de vill och behöver, var, när och på det vis som passar var och en bäst. Hemskolning, oskolning, demokratiska skolor som Sudbury eller Agile Learning Centers skulle plötsligt existera som fullgoda alternativ, precis som i Kanada, USA, Storbritannien, Frankrike och många andra länder som insett värdet av mångfald inom inlärning. En mall passar inte alla. Det finns många vägar att gå. Vi vill överkomma de hinder som sätter käppar i hjulen för fritt lärande.