Tänk om barn hade rätt att lära var, när, hur och vad de ville. Alltid.

Från allmän läroplan och skolplikt till fritt lärande.

Framtidens lärande är fritt.

Vad är fritt lärande?

Fritt lärande är kunskapsinhämtning som sker på initiativ av den som ska lära, eller som sker efter att samtycke getts till den som ska lära ut. I hundratals skolor och i tusentals hem runt om i världen praktiseras fritt lärande som främsta pedagogiska metod. Hur fungerar det?

Samtyckesprincipen

De flesta kan hålla med om att samtycke är en önskvärd ingrediens i all mänsklig aktivitet. Endast i akuta livshotande situationer bör denna princip frångås. Utan samtycke försvinner dessutom värdighet och lust. Vi har därför en moralisk skyldighet att hitta pedagogiska metoder som inte vilar på tvång.

Pedagogisk mångfald

Ingen skolform passar alla elever. Vi har alla olika preferenser och mål. Därför bör pedagoger och sociala entreprenörer ges frihet att starta skolor enligt olika pedagogiska filosofier.

Skolans orkidébarn vissnar

”Mamma, jag vill göra som Greta Thunberg. Jag vill sätta mig utanför riksdagen och strejka.” Jag nickar. Jag fattar – det är en desperat… Jag har sagt det till honom många gånger, att det inte...

Ibland är det olagligt att lyssna på sitt barn.

Inte gå till skolan. Ibland är det olagligt att lyssna på barn. Under alla småbarnsåren var jag hemma med min dotter. Jag såg att hon inte trivdes i stora barngrupper med vuxna som inte hade tid till...

Skolans orkidébarn vissnar

”Mamma, jag vill göra som Greta Thunberg. Jag vill sätta mig utanför riksdagen och strejka.” Jag nickar. Jag fattar – det är en desperat… Jag har sagt det till honom många gånger, att det inte...

Ibland är det olagligt att lyssna på sitt barn.

Inte gå till skolan. Ibland är det olagligt att lyssna på barn. Under alla småbarnsåren var jag hemma med min dotter. Jag såg att hon inte trivdes i stora barngrupper med vuxna som inte hade tid till...

Vi har en podd!

Fria Barn är en podcast om barns rätt att lära, leka och leva fritt. Vi tar upp olika aspekter av fritt lärande, däribland unschooling, demokratiska skolor och hemundervisning.

Vad vi erbjuder

Vill ni lära er mer om fritt
lärande? Vi föreläser, ordnar
utbildningar och styr upp
konferenser.

Donationer

Vi tar tacksamt emot hjälp
i vårt arbete för fritt lärande.

SWISH - 0739-333 222