En skola utan tvång

- Från läroplan och skolplikt till fritt lärande

Vi på Tankesmedjan Tillit tror att det finns mer än en rätt ordning och en rätt plats för barn att lära sig det de behöver. Barn är olika varandra och variationen mellan barn är mycket större än det finns utrymme för inom nuvarande system. Vi vill att Sverige slopar skolplikten och istället inför rätten att lära, vilket skulle innebära att föräldrarna bär ansvaret för barnets lärande (ungefär som i Finland). Detta skulle också harmoniera mer med de mänskliga rättigheterna, som ger föräldrarna rätt att besluta om sitt barns utbildning.

Tankesmedjan Tillit vill ge människor frihet att designa lärande-miljöer som passar det enskilda barnets utveckling och intressen, istället för att barnet ska anpassas in i skolsystemet. Det skulle leda till att barn får vara olika och lära sig olika saker i olika takt; att barns kunskap inte behöver värderas, jämföras eller betygsättas. Tillit tror att detta skulle främja vårt samhälle på många sätt:

  • Det skulle ge fler valmöjligheter och större flexibilitet för barn som inte trivs eller inte fungerar i den nuvarande skolan.

  • Det skulle ge bättre arbetsmiljö för lärarna.

  • Det skulle ge större mångfald och kreativitet i kompetenserna hos våra barn.

 

Sverige är ett föregångsland på många områden. När det gäller skolplikt har vi dock låst oss i rädsla för att några få barn skulle fara illa i dysfunktionella familjer, medan vi lyckas blunda för att skolan är en dysfunktionell miljö för ett mycket större antal barn.

 

I FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna står i artikel 26:3:

 

Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

Det är dags att våga lita på föräldrarna och låta dem vara med besluta om sina barns utbildning., var och när den ska ske. Att lärandet sker med barnets samtycke borde vara en självklar rättighet i sig, utifrån barnperspektiv.