Syfte och vision

Tankesmedjan tillit verkar för ett samhälle som stödjer alla människors rätt att, oavsett ålder, själva besluta över när, var, hur och vad de vill lära sig. Vi kallar det fritt lärande.

Fritt lärande

Alla mänskliga aktiviteter är bättre om de sker under samtycke, var sig det gäller att äta, sova, kramas, springa eller leka - så även lärande. Det borde således vara en självklarhet att sträva efter ett samhälle där även unga människors lärande sker i linje med deras vilja.

Var och en som bevittnat ett barn försjunket i skapande eller informations-inhämtning inom ett område som det självt funnit passion för kan intyga att de sett lärande i dess bästa form. När det finns ett genuint intresse hos den som lär blir lärandet enkelt och varaktigt eftersom vi känner lust och ser mening. Detta är kvalitativt lärande.

Lärande som det ser ut idag

Dagens skola bygger fortfarande på lärande baserat på yttre krafter. Det spelar det ingen roll om den som ska lära är intresserad eller ej. Sådant lärande, som allt som oftast går på tvären mot elevens naturliga intressen, blir ineffektivt. Det krävs en mycket större kvantitet undervisning och en rad andra problem uppstår. De mänskliga kostnaderna är påtagliga och icke-försumbara.

Tillits vision är ett samhälle som till 100% har ställt om till lärande som bygger på inre drivkraft från den som lär. Vi kallar det fritt lärande.

Vi i Tillit vet att fritt lärande är möjligt som undervisningsform eftersom vi själva är pedagoger eller föräldrar till barn som helt och hållet styr sitt eget lärande. Varje dag träffar vi barn från olika bakgrunder och samhällsklasser som lär sig enbart under samtycke. Vi ser att de växer upp och blir självständiga och fullt fungerande medborgare i länder med vitt skilda kulturer som Finland, Mexiko och USA.

Hur ser ett samhälle ut som bygger på fritt lärande?

Skolplikten idag stipulerar endast att du har rätt att vara i skolan. Självklart ska barn ha rätt att vara i skolan under den tid som deras föräldrar arbetar, men de bör också ha rätt att lära. För vad spelar det för roll om du är på lektionen om du inte har möjlighet att ta till dig kunskapen?

Rätt att lära borde innebära just det, att alla har rätt att lära sig specifika kunskaper. Vi i Tankesmedjan tillit vill se ett samhälle som på riktigt ger alla unga den rätten.

I Sverige finns redan idag en statsunderstödd modell som garanterar allas rätt att lära - högskolan. Här kan de som vill lära gör det när det passar dem och vad de vill, utifrån ett av staten godkänt utbud. Men många andra modeller för fritt lärande är möjliga och flera går redan idag att finna utanför Sveriges gränser.

Ett samhälle med respekt för barn

Vi ser ett samhälle framför oss som respekterar barns viljor och behov, ett samhälle som ansvarar för barns välmående i skolan, på fritids och hemma.

Vi ser ett samhälle som tillåter att barn själva bestämmer var de lär sig, hur de lär sig och när de gör detta.

Det är ett samhälle som ser på allt lärande som positivt och som aktivt stöder det med expertis och teknologiska stöd oavsett var lärandet sker.

En skola som ser varje enskilt barn

Tillit vill vara med och skapa en skola som barn kommer till därför att de längtar dit. En skola där varje barn på morgonen tillfrågas vad det vill lära sig just den dagen. En skola där pedagoger stödjer barns och ungas lust att lära. En skola som fullt ut bygger på barnets egen vilja att inhämta kunskap.

Att vi bygger ett sådant samhälle och en sådan skola är önskvärt, nödvändigt och fullt möjligt. Vi är redo att skapa de förutsättningar som krävs för ökad tillit till barn.

Låt oss börja nu!

Vilka vi är

Alexander Jeppesen

"Att ha tillit till våra barns förmågor att lära sig det de vill och behöver, på sitt eget sätt och i sin egen takt, är det mest respektfulla vi kan göra som föräldrar och samhälle."

Tvåbarnsfar. Morfar. Statsvetare, sociolog och teolog. Medförfattare till boken: "Ickevåld! Handbok i fredlig samhällsförändring". Arbetat som lärare på alla nivåer och startat en skola i Grekland.

Rebecka Koritz

"Det är inte bara möjligt att tänka om när det gäller skolan och elevernas inlärningssituation, det är absolut nödvändigt."

Skolkritisk pedagog med bred praktisk-pedagogisk bakgrund och pionjär inom självstyrd inlärning: uppvuxen i montessorisystemet; före detta lärare; grundare av Mexikos första Agile Learning Center; författare till En Skola från Scratch.

Jens Peter de Pedro

""Tidigare har jag arbetat på SVT, UR och FN, men det var under grundandet av barnappsföretaget Toca Boca som jag riktigt kom att förstå kraften i unga människors egna nyfikenhet och lust att lära. Mina två döttrar går nu i en demokratisk skola i Brooklyn där i princip alla lektioner är frivilliga."

Medgrundare av Codie, ett företag som skapar leksaker, animation och mjukvara på temat pro-grammering. Kreativ chef, speldesigner, barnboks-författare och rappare.

Om Tillit

Tankesmedjan tillit startades sommaren 2018 av en liten grupp personer med liknande värderingar kring respekt och frihet för barn.

Vi har tillsammans stor kunskap kring hur barns olika behov ser ut, samt visioner och hur inlärning fungerar i verkligheten. Vi ser möjligheter att erbjuda inlärning som ser radikalt annorlunda ut än de som erbjuds i det konventionella skolsystemet.

En av de stora skillnaderna är den tillit vi har till att barn är så mycket mer kapabla än vuxna brukar tro. Vi är övertygade om att barn och unga är bättre beskaffade än oss vuxna, att själva definiera vad de vill lära sig och vad de behöver kunna för att växa upp till kompetenta, fria vuxna, väl rustade att möta framtidens utmaningar.

Tillit är en politiskt och religiöst obunden tankesmedja som verkar för att avskaffa skolplikten och främja fritt lärande i skol- eller hemmamiljö.

Vad vi erbjuder

Vi på Tankesmedjan tillit vill vara en resurs för föräldrar, lärare, forskare och politiker som vill veta mer om fritt lärande. Vi arbetar gärna med skolor och rektorer som vill jobba mer respektfullt med sina barn.

Vi arbetar med att utveckla ett helhetstänk kring skola, utbildning och lärande. Vi arrangerar skolkonferenser och kick-offs för skolpersonal. Vi erbjuder fortbildning för lärare med bland annat olika studiebesök. Vi erbjuder också olika temadagar kring konflikthantering, inspiration kring läxor, hur vi kan bli mer mänskliga och ha ett större helhetstänk i skolan.

Några av de saker Tankesmedjan tillit erbjuder är:

  • Utbildningar för skolpersonal

  • Kick-offs för skolpersonal

  • Skolkonferenser

  • Utbildningar för föräldrar

  • Föreläsningar

Välkommen att höra av dig till info@tankesmedjantillit.se för mer information eller
samarbete.